ยาหอมเทพจิตร ตราห้าม้า หลอดเล็ก

ทะเบียนยาเลขที่ G 441/51
ขนาด : หลอดเล็ก
บรรจุ : แพ็ค 24 หลอด
ราคา : 440.00 ฿